Geschiedenis

De Stichting tot Beheer van de Hofkerk is opgericht in december 2013.

Het beheer betreft het kerkgebouw inclusief de pastorie en tuin van de HH. Martelaren van Gorcum dat is ontworpen door architect A.J. Kropholler, gebouwd in het jaar 1928 en ligt aan de Linnaeushof Watergraafsmeer te Amsterdam. Het is een Rijksmonument.

De hoge kosten voor het onderhoud en de energie, met daarbij de teruglopende inkomsten hebben in 2012 en 2013 geleid tot onderhandelingen tussen het Parochiebestuur, samen met de commissie Kerk en exploitatie, en Stadsherstel. Het doel was om het beheer en exploitatie van het monumentale gebouw door hen te laten uitvoeren. Dit zou een oplossing zijn om de functie van het kerkgebouw te behouden en de kosten daaraan te beperken.

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam werd op de hoogte gesteld van deze constructie, maar was het niet eens met het voorstel. De onderhandelingen met Stadsherstel zijn daarna noodgedwongen stop gezet. Het plan is vervolgens overgenomen door een initiatiefgroep van parochianen, die de uitvoering van het plan ter hand hebben genomen via de Stichting.

 

Bewaren

Stichting Ontwikkeling en Beheer Hofkerk Amsterdam
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam

E-mail:
secretariaat@hofkerk.amsterdam