Doelstelling

In de statuten staat beschreven onder Artikel 2:

1. De Stichting tot Beheer van de Hofkerk heeft als doel:

  • Het beheren, onderhouden en exploiteren van het Rijksmonument de Hofkerk met pastorie en tuin aan de Linnaeushof 93-94 te Amsterdam
  • Het doen functioneren van dit gebouw als kerk; en het doen gebruiken van dit gebouw voor andere bestemmingen, die met de onder genoemde bestemming verenigbaar zijn, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

2. De stichting heeft geen winstoogmerk

3. De stichting tracht onder meer haar doel te bereiken door zorg te dragen voor het in stand houden van het hiervoor in lid 1 onder a vermelde registergoed, het (laten) verrichten van het noodzakelijke onderhoud en exploiteren van dit registergoed.

 

Stichting Ontwikkeling en Beheer Hofkerk Amsterdam
Linnaeushof 94
1098KT Amsterdam

E-mail:
secretariaat@hofkerk.amsterdam