Kanjermonument

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
a. het werven van fondsen ten behoeve van de restauratie van het kerkgebouw van de Rooms Katholieke Parochie van de Heilige Martelaren van Gorcum aan het Linnaeushof 94 te Amsterdam;
b. het aanwenden van deze fondsen ter restauratie van dit kerkgebouw teneinde dit kerkgebouw zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te behouden; en
c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de meest ruime zin van het woord.

Het betreft het kerkgebouw, ontworpen door de architect A.J. Kropholler, gebouwd in het jaar negentienhonderd negenentwintig


Bestuur

Voorzitter
Alida Maria Nijpels – Bleeker
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Penningmeester
Olaf Johannes Maria Olmer
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Lid
Maria Wilhelmina Hendrika Francisca Theodora Gertruda Dresme
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)


Beloningsbeleid

Conform de ANBI voorschriften bestaat het bestuur uitsluitend uit vrijwilligers, die geen enkele vergoeding krijgen.


Jaarrekeningen Stichting Restauratie Kanjer Monument:

2023 Jaarrekening SRK Hofkerk ANBI format

Jaarrekening 2022 anbi format

Jaarrekening 2021 anbi format

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

 


Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Beleid 2018/2019

 


Jaarplannen

Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

Jaarplan 2022

Jaarplan 2021

Algemene gegevens:

Stichting Restauratie Kanjermonument Hofkerk
Linnaeushof 94, 1098KT Amsterdam

Secretariaat@hofkerk.amsterdam

 

Gegevens Kamer van Koophandel:

KvK nummer: 34162123
RSIN: 810160948